Připravujeme termíny dražeb v jubilejní desáté sezóně!

hero

Připravujeme jubilejní desátou dražební sezónu

od sezony  2015/2016 organizujeme prodej cenného dříví prostřednictvím dražeb

Výsledky sezóny 23/24
hero

Připravujeme jubilejní desátou dražební sezónu

od sezony  2015/2016 organizujeme prodej cenného dříví prostřednictvím dražeb

Výsledky sezóny 23/24
hero

Připravujeme jubilejní desátou dražební sezónu

od sezony  2015/2016 organizujeme prodej cenného dříví prostřednictvím dražeb

Výsledky sezóny 23/24

Dražby cenných sortimentů dříví

Prodej cenného dříví prostřednictvím dražeb organizujeme již od roku 2015 v areálu střediska SERVIS LES v Činěvsi na vlastní zpevněné ploše o rozloze přibližně 1,5 ha. Od roku 2021 dražby probíhají i na dalších místech po celé ČR (Morava, jižní Čechy).

Dražby jsou otevřené všem vlastníkům dříví, stejně tak všem kupujícím (tedy dražitelům). Na každé dražbě se nachází dříví v průměru od 15 vlastníků a pravidelně se jich účastní v průměru celkem 20 dražitelů.

Prodali jsme již

0

m3 výřezů

0

km výřezů

0

ks výřezů

Výhody prodeje dříví prostřednictvím dražeb

 • Výhody pro vlastníky

  • Maximální možné zhodnocení cenných sortimentů – každý dražební výřez si prohlédne několik potenciálních kupujících
  • Maximální výtěž cenných sortimentů – délky sortimentů nejsou nijak limitovány
  • Nižší časová náročnost – odpadá přejímka dříví na OM
  • Krátká doba splatnosti vystavených faktur – vydražené dříví je zaplaceno do 14 dnů, za zaplacení dříví ručí a fakturace probíhá pouze s organizátorem dražby (dražebníkem) – DEBLICE – lesy s.r.o.

 • Výhody pro dražitele

  • Časová úspora – koncentrace velkého množství dříví v jeden čas na jednom místě
  • Jednoduchá logistika – dříví je přístupné za jakéhokoli počasí a nabízíme také pomoc s organizací dopravy, ať už po ose, železnici nebo lodními kontejnery
  • Dostatek času na prohlídku dříví – sortimenty jsou na dražební ploše dostupné vždy od čtvrtka do následující středy